Pirauta, viestittele tai WhatsAppaa numeroon

040 744 5337

Ilahduta sähköisellä kirjeellä osoitteeseen

niina@ellenin.fi

Pihapalveluja tarjoan räätälöidysti

ajanvarauksella ja tilauksesta

Pihasuunnitelman tarkoitus

Pihan suunnittelu yhdessä ammattitaitoisen, koulutetun ja kokeneen pihasuunnittelijan kanssa antaa pihan rakentajalle riittävät ohjeet varmistaa onnistunut ja tavoitteiden mukainen piha. Pihaa voidaan suunnitella ja sen hoitoa neuvoa monella eri tasolla ja tavalla. Suunnittelun kohteena voi olla esimerkiksi uudiskohteen piha kokonaisuudessaan tontin rajoja myöden, vanhan pihan saneerauksen ja uudistamisen tarve kokonaan tai osittain, pihan käytön muuttuneet tarpeet tai vaikka kasvien hoidon ongelmat.

Ellenin pihasuunnitteluprosessin kulku

1. Asiakas on yhteydessä Ellenin pihoihin ja puutarhoihin joko puhelimitse tai sähköpostitse ja kertoo tarpeensa pihan suhteen.
2. Asiakas täyttää pihalomakkeen, jossa toiveet ja tarpeet kiteytyvät.
3. Lomakkeen ja käydyn keskustelun perusteella pihasuunnittelija osaa antaa projektille hinnan.
4. Hinnan hyväksyttyään projektista laaditaan pihasuunnittelusopimus, jonka molemmat osapuolet hyväksyvät.
5. Asiakas toimittaa pihasuunnittelijalle pyydetyn pohja-aineiston sähköpostitse.
6. Sovitaan mahdollisen kohdekäynnin ajankohta.
7. Kohdekäynnin jälkeen pihasuunnittelija luonnostelee suunnitelman ja toimittaa sen kommentoitavaksi asiakkaalle.
8. Suunnitelmaluonnos käydään läpi joko puhelimitse, sähköpostitse tai Teams-yhteyden välityksellä. Läpikäynti voidaan toteuttaa myös asiakkaan luona, jolloin käynnistä aiheutuneet matkakulut veloitetaan asiakkaalta.
9. Pihasuunnittelija muokkaa luonnosta palautteen mukaisesti.
10. Luonnoksen mukainen suunnitelma piirretään puhtaaksi.
11. Valmis pihasuunnitelma toimitetaan asiakkaan sähköpostiin pdf-muodossa.
12. Pihaprojektin suunnitteluvaihe on valmis.